Wystawa „Twarze Powstańców” na katowickim Rynku.

Z okazji 100. rocznicy I powstania śląskiego przy wsparciu wieloletniego programu Niepodległa Fundacja Ślązacy.pl zrealizowała wystawę poświęconą postaciom wybranych uczestników powstań śląskich. Autorem wystawy jest Łukasz Kobiela, inicjatorem dr Andrzej Krzystyniak. 

Na trzydziestu planszach zaprezentowane zostały sylwetki najbardziej znanych Powstańców Śląskich i działaczy takich jak Wojciech Korfanty, Michał Grażyński czy Henryk Sławik, a także tych mniej znanych jak Wiktor Polewka czy Nikodem Sobik. Obok biografii bohaterów wystawa przedstawia również kontekst historyczny obejmujący sytuację społeczno-polityczna na Górnym Śląsku po I wojnie światowej – konsekwencje Traktatu Wersalskiego, odzyskanie niepodległości, Powstania śląskie, Plebiscyt na Górnym Śląsku i powrót części Górnego Śląska do Polski w 1922 r.

Powstania Śląskie są ciągle cierniem w oku tych, którzy chcieliby wymazać polskość ze Śląska. Naszym celem, jest pokazanie losów osób, które stanęły do walki o powrót Górnego Śląska do Polski z perspektywy ich drogi życiowej. Powstania Śląskie były dążeniem Ślązaków do połączenia z Polską, nie możemy pozwolić zatrzeć tej prawdy

— mówi Andrzej Krzystyniak.

Wyjątkowość ekspozycji polega na prezentacji po raz pierwszy sylwetek wybranych Powstańców Śląskich oraz osób zaangażowanych w propolską działalność plebiscytową w ich „ludzkim” wymiarze obejmującym także wątki rodzinne, ich działalność w dwudziestoleciu międzywojennym i bardzo często ich dalsze tragiczne losy po wybuchu II wojny światowej.


Osoby przedstawione na wystawie bardzo często zapłaciły najwyższą cenę, cenę życia, zamordowane przez niemieckiego agresora, represjonowwane, wiezione w niemieckich obozach koncentracyjnych — dodaje Krzystyniak.

Po raz pierwszy zaprezentowane zostały fotografie i dokumenty pochodzące ze zbiorów rodzinnych potomków bohaterów wystawy. Obszerny zestaw ilustracji uzupełniają materiały pochodzące m.in. z Biblioteki Śląskiej, Centralnego Archiwum Wojskowego, Instytutu Pamięci Narodowej i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Premiera wystawy miała miejsce w westybulu Sejmu Śląskiego w Katowicach w listopadzie 2019 r., a następnie była prezentowana Piekarach Śląskich, Archiwum Państwowym w Katowicach oraz Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.