„Intelligenzaktion” – wystawa poświęcona niemieckiej akcji przeciwko polskiej inteligencji po raz pierwszy w Niemczech

„Intelligenzaktion” – wystawa poświęcona niemieckiej akcji przeciwko polskiej inteligencji po raz pierwszy zostanie zaprezentowana w Niemczech – w Essen.

„Intelligenzaktion – niemiecka akcja przeciwko polskiej inteligencji Górny Śląsk – Rejencja Katowicka 1939–1940 r.” to tytuł wyjątkowej wystawy autorstwa Łukasza Kobieli, która powstała dzięki inicjatywie fundacji Ślązacy.pl. Ekspozycja przedstawia przebieg akcji niemieckiego okupanta mającej na celu wyniszczenie przedstawicieli polskiej elity na terenach Górnego Śląska i części województwa małopolskiego wcielonych do Rzeszy po wybuchu II wojny światowej. Obok informacji dotyczących procesu przygotowania i przebiegu samej akcji ukazuje wstrząsające losy niektórych ofiar akcji, wśród których byli m.in. uczestnicy powstań śląskich, nauczyciele, lekarze, prawnicy, duchowni oraz działacze społeczni. Wystawę uzupełniają plansze poświęcone niemieckim obozom koncentracyjnym w Dachau, Mauthausen-Gusen i Auschwitz – miejscom przetrzymywania ofiar akcji.

Warto tu wspomnieć, iż o ile pozostałości niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau istnieją do chwili obecnej jako miejsce pamięci i muzeum, o tyle pozostałości obozu w Mauthausen-Gusen – miejsca osadzenia i śmierci wielu z zatrzymanych podczas „Intelligenzaktion” przedstawicieli polskich elit, ulegają postępującej degradacji, i w coraz mniejszym stopniu przypominają o tragicznych wydarzeniach z okresu II wojny światowej.

Wystawa prezentowana była dotychczas m.in. w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach i Urzędzie Wojewódzkim Opolu.

Poprzez prezentację wystawy pragniemy ocalić od zapomnienia ofiary, jakie ponieśli Ślązacy już od pierwszych dni agresji nazistowskich Niemiec na Polskę – mówi dr Andrzej Krzystyniak – przedstawiciel fundacji Ślązacy.pl. Dzisiaj „Inteligenzaktion” to jeden z zapomnianych lecz niezwykle tragicznych epizodów naszej historii – dodaje Krzystyniak. Nie możemy dopuścić, by losy przedstawicieli polskiej inteligencji, których zamordowano tylko dlatego, że byli Polakami, uległy zapomnieniu – podkreśla dr Krzystyniak.

Z inicjatywy członków Polskiej Listy Wyborczej „POLACY w ESSEN” i  Klubu Gazety Polskiej, we współpracy z Polską Parafią w Essen oraz konsulatem Generalnym w Kolonii, wystawę obejrzeć będą mogli Polacy z Nadrenii-Westfalii udając się w sobotę 6 kwietnia 2019 o godz. 18.00 na uroczysty wernisaż do Essen-Altendorf.

Na zaproszenie organizatorów gośćmi wieczoru będą: Łukasz Kobiela – autor wystawy, dr Andrzej Krzystyniak – przedstawiciel fundacji Ślązacy.pl, Przemysław Miśkiewicz ze stowarzyszenia „Pokolenie” oraz Jakub Wawrzyniak – konsul generalny z Kolonii. Po uroczystym otwarciu, zebrani będą mogli wysłuchać wystąpień twórców tej niezwykłej ekspozycji. Dla gości niemieckojęzycznych organizatorzy przygotowali tłumaczenie materiałów dotyczących rysu historycznego „Intelligenzaktion” oraz wybranych biogramów polskich ofiar akcji.

Celem fundacji Ślązacy.pl jest między innymi: upamiętnianie takich kart z historii Śląska i Polski, o których wielu dziś chciałoby, aby zapomniano. Wyparcie z pamięci z pewnością nie służy pojednaniu między narodami i wspólnemu budowaniu przyszłości.

Materiał źródłowy.