Projekty

Projekty realizowane przez Fundację Ślązacy.pl dotyczą w szczególności upamiętnienia najważniejszych wydarzeń z historii regionu: Powstań Śląskich i Plebiscytu, a także tragicznych losów mieszkańców Górnego Śląska po wybuchu II wojny światowej i włączeniu do III Rzeszy.
Zapraszany do zapoznania się z dwoma wystawami prezentującymi sylwetki mieszkańców naszego regionu na tle najważniejszych wydarzeń pierwszej połowy XX wieku.