Świat pozna losy ofiar niemieckiej akcji eksterminacyjnej

Wystawa „Intelligenzaktion – niemiecka akcja przeciwko polskiej inteligencji Górny Śląsk – Rejencja Katowicka 1939–1940 r.” przygotowana przez fundację „Ślązacy.pl” zostanie dziś zaprezentowana w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Berlinie. Jednym z organizatorów wydarzenia jest Klub „Gazety Polskiej” Berlin 2. Ekspozycja po raz pierwszy jest pokazywana szerokiej publiczności.

Ekspozycja „Intelligenzaktion – niemiecka akcja przeciwko polskiej inteligencji Górny Śląsk – Rejencja Katowicka 1939–1940 r.” przedstawia losy ofiar niemieckiej akcji mającej na celu wyniszczenie przedstawicieli polskich elit na terenie Górnego Śląska i części woj. małopolskiego wcielonych do Rzeszy po wybuchu II wojny światowej. 

– Chcemy ocalić od zapomnienia osoby, które były prześladowanie, nierzadko zamordowane za swoją polskość, za swoją pracę na rzecz Polski

– powiedział dr Andrzej Krzystyniak, historyk i publicysta, założyciel fundacji „Ślązacy.pl”, inicjator powstania wystawy i jej recenzent. Premiera wystawy odbyła się 25 stycznia 2018 r. w gmachu Sejmu RP.

mat.pras.

Do tej pory ekspozycja pokazywana była w Urzędach Wojewódzkich w Katowicach i Opolu, a także w Świętochłowicach, Piekarach Śląskich i Bielsku-Białej, Strzegomiu oraz na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross – Rossen w Rogoźnicy. W kwietniu br. miał miejsce wernisaż ekspozycji w Essen. 

Wernisaż wystawy oraz spotkania z Łukaszem Kobielą oraz dr. Andrzejem Krzystyniakiem odbędą się 14 września o godz. 19 w bazylice Św. Jana Chrzciciela, przy Lilenthalstr 5 w Berlinie. Organizatorami wydarzenia są Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Klub „Gazety Polskiej” Berlin 2 i Polska Misja Katolicka. 

Na 24. planszach zaprezentowano informacje dotyczące poszczególnych faz akcji oraz sylwetki osób poddanych represjom przez Niemców, m.in. błogosławionego ks. Emila Szramka, dziennikarza Henryka Sławika, czy pisarza i poety Konstantego Ćwierka. Pierwszy raz pokazane zostały liczne fotografie i dokumenty pochodzące ze zbiorów rodzinnych. Bardzo obszerny zestaw ilustracji uzupełniają materiały pochodzące z instytucji, archiwów i muzeów w kraju i za granicą. Wystawa stanowi pierwszy etap projektu obejmującego również utworzenie strony internetowej, a także wydanie bogato ilustrowanej publikacji o objętości ponad 200 stron w nakładzie 1000 egzemplarzy. Planuje się też rozbudowanie ekspozycji.

– Celem fundacji „Ślązacy.pl” jest m.in. ocalenie od zapomnienia i zachowanie w pamięci tych, którzy poświęcili swoje życie dla naszej ojczyzny. Nie ustaniemy w działaniach propagujących naszą historię, licząc na wsparcie wszystkich tych, którym zależy na prawdzie historycznej

– dodaje dr Krzystyniak.

Materiał źródłowy.