„Intelligenzaktion” – premiera wystawy w gmachu Sejmu RP.

„Intelligenzaktion – niemiecka akcja eksterminacyjna przeciwko polskiej inteligencji na Śląsku 1939-1945”. Relacja z otwarcia wystawy.

Autorem ekspozycji, która została otwarta w czwartek, jest Fundacja Ślązacy.pl, reprezentowana przez Łukasza Kobielę i Andrzeja Krzystyniaka. Wystawa przedstawia eksterminację polskiej elity na Śląsku, począwszy od przygotowań Niemców, poprzez wydarzenia, które nastąpiły po wkroczeniu wojsk niemieckich. Uzupełnieniem są informacje o obozach koncentracyjnych.

Inicjator wystawy podkreślił, że wystawa ma za zadanie przedstawić nieco zapomnianą historię Śląska, osoby, które były represjonowane przez Niemców od pierwszych dni wojny. – Mam nadzieję, że nasza wystawa przyczyni się do dalszego poznawania historii i uratowania od zapomnienia i zacierania naszej historii na Śląsku. Będziemy bardziej popularyzować i badać losy eksterminowanych Polaków na śląskiej ziemi czyli polskiej ziemi – powiedział Andrzej Krzystyniak otwierając wystawę.

Łukasz Kobiela, witając obecnych na wystawie potomków ofiar niemieckich represji, podkreślił: – To co dla mnie jest najważniejsze to sylwetki bohaterów. Ludzi, którzy w wyniku tej akcji w dużej części zginęli – powiedział autor wystawy.

W wyniku „Operacji Inteligencja Śląsk” represjami zostało objętych od 2 do 5 tys. osób, z czego ok 2 tys. zostało przez Niemców zamordowanych.

Artykuł na stronie Sejmu.

Materiał filmowy z otwarcia wystawy.