Twarze Powstańców

Z okazji 100. rocznicy I powstania śląskiego przy wsparciu wieloletniego programu Niepodległa Fundacja Ślązacy.pl zrealizowała wystawę poświecona postaciom wybranych uczestników powstań śląskich.

Na trzydziestu planszach zaprezentowane zostały sylwetki najbardziej znanych Powstańców Śląskich i działaczy takich jak Wojciech Korfanty, Michał Grażyński czy Henryk Sławik, a także tych mniej znanych jak Wiktor Polewka czy Nikodem Sobik. Obok biografii bohaterów wystawa przedstawia również kontekst historyczny obejmujący sytuację społeczno-polityczna na Górnym Śląsku po I wojnie światowej – konsekwencje Traktatu Wersalskiego, odzyskanie niepodległości, Powstania śląskie, Plebiscyt na Górnym Śląsku i powrót części Górnego Śląska do Polski w 1922 r.

Jej wyjątkowość polega na prezentacji po raz pierwszy sylwetek wybranych Powstańców Śląskich oraz osób zaangażowanych w propolską działalność plebiscytową w ich „ludzkim” wymiarze obejmującym także wątki rodzinne, ich działalność w dwudziestoleciu międzywojennym i bardzo często ich dalsze tragiczne losy po wybuchu II wojny światowej. Po raz pierwszy zaprezentowane zostały fotografie i dokumenty pochodzące ze zbiorów rodzinnych potomków bohaterów wystawy. Obszerny zestaw ilustracji uzupełniają materiały pochodzące m.in. z Biblioteki Śląskiej, Centralnego Archiwum Wojskowego, Instytutu Pamięci Narodowej i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Premiera wystawy miała miejsce w westybulu Sejmu Śląskiego w Katowicach w listopadzie 2019 r., a następnie była prezentowana Piekarach Śląskich, Archiwum Państwowym w Katowicach oraz Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.

Wystawa powstała z inicjatywy historyka i publicysty dr. Andrzeja Krzystyniaka, natomiast jej autorem jest Łukasz Kobiela. Ekspozycji towarzyszy bogato ilustrowany katalog o objętości 72 stron.