Ważna wystawa fundacji Ślązacy.pl. „Tak Niemcy mordowali polską elitę na Górnym Śląsku i terenach wcielonych do Rzeszy” – artykuł wPolityce.pl

Czytaj cały artykuł na https://wpolityce.pl/historia/449218-wazna-wystawa-fundacji-slazacypl.

W strzegomskim Centrum Aktywności Społecznej Karmel w dniu 25 maja odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Inteligenzaktion” autorstwa Łukasza Kobieli zorganizowanej przez fundację Ślązacy.pl.

W wernisażu udział wzięli m.in. minister edukacji narodowej Anna Zalewska, poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska, dyrektor biura poselskiego posła na Sejm RP Michała Dworczyka – Janusz Maniecki, wiceprzewodniczący rady miejskiej miasta Strzegomia Piotr Szmidt, przewodniczący komisji oświaty Roman Asynger, pierwszy burmistrz miasta Strzegom po upadku PRL oraz działacz opozycyjny Ryszard Rossa, Radna Miasta Strzegom Wioletta Świątek-Kardela, a także przedstawicie Klubów Gazety Polskiej w Strzegomiu, Essen, i Dzierżoniowie.

Ekspozycja przedstawia szczegóły przebiegu akcji niemieckiego okupanta mającej na celu wyniszczenie przedstawicieli polskiej elity na terenach Górnego Śląska i części województwa małopolskiego wcielonych do Rzeszy po wybuchu II wojny światowej. Obok informacji dotyczących procesu przygotowania i przebiegu samej akcji wystawa ukazuje wstrząsające losy niektórych ofiar niemieckiego barbarzyństwa, wśród których byli m.in. uczestnicy powstań śląskich, nauczyciele, lekarze, prawnicy, duchowni oraz działacze społeczni. Wystawę uzupełniają plansze poświęcone niemieckim obozom koncentracyjnym w Dachau, Mauthausen-Gusen i Auschwitz – miejscom przetrzymywania ofiar eksterminacji.

wPolityce.pl