Fundacja Ślązacy.pl

Wierność poczuciu narodowemu bywa nieraz poczytywana przez
polityków
albo doktrynerów za śmieszny romantyzm,
za niepraktyczność życiową lecz przykład Śląska,
przez 
sześćset lat wbrew wszelkiej nadziei opierającego
się germanizacji, odsłania jej wartość.
Zofia Kossak-Szczucka

Projects

Projects completed by Ślązacy.pl

nimble_asset_TWARZE_WEB_580
nimble_asset_INTEL_WEB_580
nimble_asset_logo_male