Fundacja Ślązacy.pl

Wierność poczuciu narodowemu bywa nieraz poczytywana przez
polityków
albo doktrynerów za śmieszny romantyzm,
za niepraktyczność życiową lecz przykład Śląska,
przez 
sześćset lat wbrew wszelkiej nadziei opierającego
się germanizacji, odsłania jej wartość.
Zofia Kossak-Szczucka

Fundacja Ślązacy.pl powstała w 2018 r. Jej działalność koncentruje się w szczególności na popularyzacji historii Górnego Śląska i jego mieszkańców. Realizowane przez Fundację projekty przyczyniają się do upamiętnianie najważniejszych wydarzeń z historii regionu: Powstań Śląskich i Plebiscytu, a także tragicznych losów mieszkańców Górnego Śląska po wybuchu II wojny światowej i włączeniu do III Rzeszy. Chcemy także wspierać rozwój regionalnej kultury, nauki i oświaty, działalność instytucji i osób prywatnych, dla których drogie są dzieje Górnego Śląska.
Pragniemy by działalność Fundacji służyła lepszemu poznaniu naszej wspólnej historii i jej bohaterów oraz przyczyniała się do pojednania i wspólnego budowaniu przyszłości przez wszystkich mieszkańców Górnego Śląska.

Jeśli bliskie są Państwu nasze cele prosimy o wsparcie podejmowanych przez nas inicjatyw.
Fundacja Ślązacy.pl Bank PEKAO S.A. Nr konta 81 1240 1330 1111 0010 7236 3880

Projekty zrealizowane przez fundację